Dokument   

 

Inför stämman 2014 finns ett förslag att ersätta nuvarande stadgar med en reviderad version som bättre avspeglar nuvarande lagstiftning och praxis. Nedan finns de nya föreslagna stadgarna, en översikt av ändringarna, samt en jämförelse mot de nuvarande stadgarna. 

Förslag till nya normalstadgar
Nya Normalstadgar 2014 - andelstal.pdf (255.28KB)
Förslag till nya normalstadgar
Nya Normalstadgar 2014 - andelstal.pdf (255.28KB)


 

Översikt av ändringarna i de föreslagna nya normalstadgarna
Översikt ändringar i de nya normalstadgarna.pdf (240.26KB)
Översikt av ändringarna i de föreslagna nya normalstadgarna
Översikt ändringar i de nya normalstadgarna.pdf (240.26KB)

 

Jämförelse mellan nuvarande och föreslagna normalstadgar
Jämförelse brf normalstadgar 2014 med föregående.pdf (541KB)
Jämförelse mellan nuvarande och föreslagna normalstadgar
Jämförelse brf normalstadgar 2014 med föregående.pdf (541KB)


 

Vem svarar för underhåll?
vem-ansvarar-for-underhall_rb4109n_2014.pdf (99.1KB)
Vem svarar för underhåll?
vem-ansvarar-for-underhall_rb4109n_2014.pdf (99.1KB)

 

Begäran om ändring i lägenhet
Begäran on ändring i lägenhet_1.xls (21KB)
Begäran om ändring i lägenhet
Begäran on ändring i lägenhet_1.xls (21KB)

 

Uthyrning i andra hand Trandansen
Uthyrning i andra hand Trandansen.doc (56.5KB)
Uthyrning i andra hand Trandansen
Uthyrning i andra hand Trandansen.doc (56.5KB)


 

Svar på enkät hösten 2013 om fritidsaktiviteter
Enkät angående fritidsaktiviteter.pdf (180.47KB)
Svar på enkät hösten 2013 om fritidsaktiviteter
Enkät angående fritidsaktiviteter.pdf (180.47KB)