Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln sköts av Emfa Fastighetsförvaltning. All felanmälan sker via Emfa.

Felanmälan till fastighetsskötare vardagar kl. 07:00-16:00.

Roland
rolle@emfa.se
070-533 02 99
Torbjörn

070-651 30 43
 Vid akuta fel efter 16.00 (kvällar och helger) felanmälan till Riksbyggen Dag & Natt tel 0771-860 860.