Styrelsen

Ordförande

Christian Alfredsson

Mariehemsvägen 13A

090-12 43 93

Sekreterare

Karin Lärkeryd

Mariehemsvägen 11C

070-23 23 730

Vice ordförande

Anders Martinsson

Mariehemsvägen 11G

070-530 15 15

Ledamot

Pär Schelin

Mariehemsvägen 13E

090-14 35 97

Ledamot

Daniel Lundberg

Mariehemsvägen 11E

070-332 82 81

Ledamot

Marianne Lamier Molin

Mariehemsvägen 13B


Riksbyggens ledamot

Fredrik Persson


090-15 96 12

Styrelsesuppleanter

Suppleant 1

Åke Brännström

Mariehemsvägen 13E

072-523 25 54

Suppleant 2

Neda Dimova Brännström

Mariehemsvägen 15D


Suppleant 3

Robert Granqvist

Mariehemsvägen 13E


Riksbyggens suppleant

Malin Moström


090-15 96 27


Revisor

Revisor

KPMG AB

Box 260, 90106 Umeå


Föreningsrevisor

Gunilla Bergman

Mariehemsvägen 13C

070-308 15 84

Revisorsuppleant

Hans-Åke Rönnlund

Mariehemsvägen 13E

090- 77 17 09

 

Valberedning

Sammankallande

Hans- Åke Rönnlund

Mariehemsvägen 13E

090-77 17 09


Jennifer Lundström

Mariehemsvägen 13C

072- 52 32 554


Robert Mullins

Mariehemsvägen 11G

090-14 33 22